E-poe ostutingimused

1.  Üldiste tingimuste kehtivus

1.1 Üldised tingimused kehtivad www.sailing.ee klientide (edaspidi Klient) ja www.sailing.ee omaniku vahel:

Vivasailing Purjetamiskool OÜ

Sadama 25, 10151 Tallinn

Reg.nr. 12929801

a/a LHV Pank EE197700771001718565

(edaspidi www.sailing.ee) kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3 www.sailing.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja teenuste sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Teenuste hindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.sailing.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4 www.sailing.ee ja Klient soovivad kaubelda www.sailing.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.sailing.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist  sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.  www.sailing.ee hinnakiri

2.1 www.sailing.ee  koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes kohaletoimetamise kuluta  (v.a. kampaaniate raames)

2.2 Kõik www.sailing.ee e-poe lehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 0%.

2.3 www.sailing.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.4 Täpsem informatsioon kohaletoimetamisviiside ja -hindade kohta on toodud „Transport“ juhendi all.

3.  Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”

3.2 Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3 Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Vormista ost”.

3.6 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi. Tellimuses esitatud kontaktandmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

3.7 Pangalinkide kaudu saab kauba eest tasuda koheselt.

3.8 Peale vajutamist nupule “Esita tellimus”, saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

4.  Tellitud teenuse eest tasumine ja voutcheri väljastamine

4.1 Klient saab tasuda pangalinkide kaudu.

4.2 Kliendi ostu kinnitav voutcher koos QR-koodiga saadetakse automaatselt tema e-mailile kohe peale ostu eest tasumist. voutherit ei pea eraldi välja printima, vaid seda saab ette näidata ka telefonist või tahvelarvutist.

5.  Tellimuse tühistamine 

5.1 Kliendil on õigus peale tellitud teenuse eest ülekande sooritamist teenusest loobuda,   kirjalikult e-kirja teel aadressil info@sailing.ee vastavasisulises avalduses. Makse tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes peale avalduse esitamist.

5.2 Tühistamistingimused: loobudes teenusest 30 päeva varem (enne teenuse kasutamise kuupäeva) tagastame 100% teenuse maksumusest, 14-29 päeva varem tagastame 50%, alla 14 päeva varem ette teatades raha ei tagastata. Tormi korral (tuul puhub stabiilselt üle 15 m/s) tagastame ettemaksu 100%.

6. Pretensiooni esitamise õigus 

6.1. Pakutud teenuse nõuetele mittevastavuse ilmnemisel, peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@sailing.ee järgneva infoga:

6.3.1. Kliendi nimi ja kontaktandmed;

6.3.2. kaebuse esitamise kuupäev;

6.3.3. teenuse kasutamisel ilmnenud puudused

6.3.4. Vivasailing Purjetamiskool OÜ-le esitatav nõue;

6.3.5. ettemaksuarve või arve number, võimalusel lisada antud dokumendi koopia.

6.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale teenuse kasutamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda www.sailing.ee  teenuse hüvitamist

6.5.  www.sailing.ee ei vastuta:

6.5.1. Kliendi süül broneeringu kuupäeval teenuse kasutamata jätmise eest

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. www.sailing.ee  vastutab Kliendi ees www.sailing.ee  poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab www.sailing.ee  ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8. Muud tingimused

8.1. www.sailing.ee  kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. www.sailing.ee  ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  seadusega ettenähtud juhtudel.

8.2. www.sailing.ee  jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute teenuste ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud www.sailing.ee  uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.sailing.ee  andmebaasist.

8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.sailing.ee  Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.sailing.ee  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9. Privaatsuspoliitika

9.1 www.sailing.ee E-poe kasutamisega annad selge ja teadliku nõusoleku Vivasailing Purjetamiskool OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Teie isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti kauba edastamiseks seotud osapooltele – Eesti Post, SmartPOST

Vivasailing Purjetamiskool OÜ´l on õigus kasutada Teie e-posti aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

Vivasailing Purjetamiskool oü on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

Võite kindel olla, et meie ostukeskkond on turvaline ning me ei edasta Teie andmeid kolmandatele isikutele.

10. Lisainfo

10.1. Kõik www.sailing.ee teenused, kampaaniaid või muud olulist infot puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile info@sailing.ee. www.sailing.ee  püüab vastata saadetud kirjadele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.

Site Meter